Najnowsze artykuły

Artykuł Formy pomocy Główna

Razem zmieniamy jutro

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” w Białymstoku realizuje programy, które dają szansę rodzinom w różnorakich kryzysach na rozwiązywanie swoich

Artykuł Formy pomocy Główna

Nie poddajemy się

Centrum Rozwoju Osobistego i Terapii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Joker” w Świebodzinie zrealizowało liczne projekty na rzecz społeczności lokalnej. Ma na koncie

Artykuł Główna Terapia uzależnienia

Superwizja w psychoterapii: funkcja i obszary do pracy

Celem tego artykułu jest przedstawienie idei, zasad i celów superwizji w psychoterapii. Będzie to próba przybliżenia tego tematu zarówno z

Główna Gminny program

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie – przykład modelowych działań profilaktycznych

Z Iwoną Spychałą-Długosz – zastępcą burmistrza Miasta Mikołów odpowiedzialną m.in. za sprawy społeczne, Aleksandrą Stolarską – przewodniczącą GKRPA w Mikołowie

Artykuł Formy pomocy Główna

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców wychodzących z uzależnienia

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim dostrzegło problemy swoich pacjentów, którzy są rodzicami i wprowadziło do swojej

Główna Przemoc Współuzależnienie

Współuzależnienie a przemoc w rodzinie – podobieństwa i różnice

Zasadnicze różnice pomiędzy współuzależnieniem a doświadczaniem przemocy dotyczą źródeł i intensywności przeżywania lęku. W przypadku przemocy lęk wynika z ciągłego