Najnowsze artykuły

Anonimowi Alkoholicy Artykuł Główna

Chcę, nie znaczy potrzebuję

O Kroku Siódmym Anonimowych Alkoholików z MESZUGE  rozmawia  Mika DUNIN. Mika DUNIN: Krok Siódmy brzmi: Zwróciliśmy się do Niego w pokorze,

Artykuł DDA Główna

Terapeutyczne formy pomocy osobom uzależnionym od pracy

W artykule zostały przedstawione wybrane podejścia i oddziaływania terapeutyczne, które mogą być zastosowane wobec osób uzależnionych od pracy. Z uwagi na to, że

Anonimowi Alkoholicy Główna

Trening poczucia godności

O Kroku Szóstym Anonimowych Alkoholików z MESZUGE rozmawia Mika DUNIN. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich

Artykuł Główna Przemoc

Kilka refleksji na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Po wielu latach tworzenia w Polsce systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opartego na interdyscyplinarnym działaniu, podsumowania robią wybitni badacze i

Główna Przemoc

Interdyscyplinarne pomaganie ma sens

Z Renatą DURDĄ  kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, rozmawia  Katarzyna KULESZA.   Praktyka pokazała, że

Anonimowi Alkoholicy Główna

Kim naprawdę jestem, kim już nie chcę być

O Kroku Piątym  Anonimowych Alkoholików z MESZUGE  rozmawia  Mika DUNIN. Mika Dunin: „Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów”. Czym jest