Najnowsze artykuły

Artykuł DDA Główna Terapia uzależnienia

Terapia uzależnienia z perspektywy rodziny

Uzależnienie w rodzinie powoduje ogrom cierpienia i zawiedzionych nadziei. Brak chęci do podjęcia terapii, nieświadomość własnej choroby powoduje ciąg nieprzyjemnych

Artykuł Główna Współuzależnienie

Jak matka przygotowuje córkę do związku z alkoholikiem

Córki alkoholików łatwo wchodzą w związki z uzależnionymi partnerami. Wyjaśniając to zjawisko, koncentrujemy się zazwyczaj na postaci ojca, który staje się dla

Anonimowi Alkoholicy Artykuł Główna

Przygotowania do kapitalnego remontu

O Kroku Czwartym Anonimowych Alkoholików z MESZUGE  rozmawia  Mika Dunin. Mika Dunin: „Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny”. Czym jest, a czym nie jest

Główna Narkotyki

Trudna pomoc

Od kilku lat w Warszawie daje się zauważyć tendencję do kurczenia się bazy „trudnych” działań pomocowych; serwisów pomocy skierowanych do osób

Główna

Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

W sytuacjach, gdy autonomia klienta jest ograniczona prawem (jak w procedurze zobowiązania do leczenia), osoby prowadzące rozmowę motywującą powinny szczególnie

Anonimowi Alkoholicy Główna

Rezygnuję z samowoli

O Kroku Trzecim Anonimowych Alkoholików z MESZUGE  rozmawia  Mika DUNIN. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go