Najnowsze artykuły

Anonimowi Alkoholicy Artykuł Główna Terapia uzależnienia

Trzeźwość a dążenie do sensu

Dążenie do sensu jest jednym z podstawowych dążeń człowieka. Aż dziwne, że w psychologii i psychoterapii poświęcono mu stosunkowo mało

Anonimowi Alkoholicy Główna Terapia uzależnienia

Duchowość warunkiem wolności

Duchowość zaczyna się wtedy, gdy stawiam sobie pytanie o mnie, o moją naturę i o sens mojego życia. Dzięki refleksji

Anonimowi Alkoholicy Artykuł Główna

Rozliczyć się z przeszłością

O Kroku Ósmym Anonimowych Alkoholików z MESZUGE  rozmawia  Mika DUNIN. Mika Dunin: Krok Ósmy brzmi: „Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które

Anonimowi Alkoholicy Artykuł Główna

Chcę, nie znaczy potrzebuję

O Kroku Siódmym Anonimowych Alkoholików z MESZUGE  rozmawia  Mika DUNIN. Mika DUNIN: Krok Siódmy brzmi: Zwróciliśmy się do Niego w pokorze,

Artykuł DDA Główna

Terapeutyczne formy pomocy osobom uzależnionym od pracy

W artykule zostały przedstawione wybrane podejścia i oddziaływania terapeutyczne, które mogą być zastosowane wobec osób uzależnionych od pracy. Z uwagi na to, że

Anonimowi Alkoholicy Główna

Trening poczucia godności

O Kroku Szóstym Anonimowych Alkoholików z MESZUGE rozmawia Mika DUNIN. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich