Najnowsze artykuły

Artykuł Główna Uzależnienia behawioralne

Diagnoza hiperseksualności – granice między zdrowiem a zaburzeniem

Nie każde często przeżywane pragnienia i podejmowane zachowania seksualne spełniają kryteria zespołu hiperseksualności. W rzeczywistości to nie rodzaj zachowań stanowi

Artykuł DDA Główna

Trauma u DDA – ryzyko wystąpienia, konsekwencje dla funkcjonowania, wyzwania dla terapii

Kiedy spotykamy się w gabinecie z powodu objawów lękowych czy depresyjnych, nie zawsze jest od razu oczywiste, że dzisiejsze problemy

Artykuł Główna

Kiedy czas nie leczy ran

Z dr Ewą PRAGŁOWSKĄ, psychologiem klinicznym,  psychoterapeutą i superwizorem  PTTPB, współkierującą Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej  Uniwersytetu SWPS oraz programem TRAKT (1),

Artykuł Główna Przemoc

Odrzucenie boli − utrata więzi  i wykluczenie społeczne a trauma

Wczesna więź z rodzicem i późniejsze więzi społeczne są niezbędne dla fizycznego przetrwania, zachowania integralności psychicznej i możliwości rozwoju. Niepowodzenia

Artykuł Główna Przemoc

Zasady pomocy psychologicznej osobie doświadczającej przemocy w początkowym kontakcie ze specjalistą

Osoba zajmująca się pomaganiem ofiarom przemocy styka się z całą gamą trudnych emocji oraz wieloma obawami i dylematami krzywdzonego człowieka.

Artykuł Główna Przemoc

WenDo, czyli Droga Kobiet

Z Agatą TEUTSCH, edukatorką i ekspertką  antydyskryminacyjną i antyprzemocową, prezeską zarządu Fundacji Autonomia,  która od kilkunastu lat organizuje  warsztaty WenDo