Najnowsze artykuły

Anonimowi Alkoholicy Główna

Trening poczucia godności

O Kroku Szóstym Anonimowych Alkoholików z MESZUGE rozmawia Mika DUNIN. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich

Artykuł Główna Przemoc

Kilka refleksji na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Po wielu latach tworzenia w Polsce systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opartego na interdyscyplinarnym działaniu, podsumowania robią wybitni badacze i

Główna Przemoc

Interdyscyplinarne pomaganie ma sens

Z Renatą DURDĄ  kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, rozmawia  Katarzyna KULESZA.   Praktyka pokazała, że

Anonimowi Alkoholicy Główna

Kim naprawdę jestem, kim już nie chcę być

O Kroku Piątym  Anonimowych Alkoholików z MESZUGE  rozmawia  Mika DUNIN. Mika Dunin: „Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów”. Czym jest

Artykuł DDA Główna Terapia uzależnienia

Terapia uzależnienia z perspektywy rodziny

Uzależnienie w rodzinie powoduje ogrom cierpienia i zawiedzionych nadziei. Brak chęci do podjęcia terapii, nieświadomość własnej choroby powoduje ciąg nieprzyjemnych

Artykuł Główna Współuzależnienie

Jak matka przygotowuje córkę do związku z alkoholikiem

Córki alkoholików łatwo wchodzą w związki z uzależnionymi partnerami. Wyjaśniając to zjawisko, koncentrujemy się zazwyczaj na postaci ojca, który staje się dla